proSDD

Celem stowarzyszenia proSDD   jest zbudowanie aplikacji internetowej, a następnie wdrożenie Systemu Deliberacyjno-Decyzyjnego (SDD), umożliwiającego zarządzanie organizacjami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi przez ogół członków.

proSDD   realizuje swój cel poprzez opracowanie i wdrożenie  SDD  najpierw w swojej działalności, a następnie w innych zainteresowanych organizacjach.

Opracowaliśmy założenia systemu informatycznego, finansowaliśmy jego budowę własnymi środkami, a także z darowizn sympatyków ( zobacz ),

Jako stowarzyszenie, już działamy  w strukturze heterarchicznej – docelowo zorientowanej na wdrożenie   SDD. Nasze  Zebranie Ogólne Członków jest najwyższym i jedynym gremium decyzyjnym. Obrady odbywają się co miesiąc w trybie elektronicznym.

Nasz Statut, zwany Regulaminem, nie przewiduje powoływania innych władz (poza Zebraniem Ogólnym),
czyli nie mamy prezesa ani zarządu! Działamy poprzez  Zespoły Realizacyjne, powoływane dla, konkretnych potrzeb przez Zebranie Ogólne Członków.

Dobrze, że jesteś na naszej stronie …