SDD

GENEZA

Rozwój Systemu Deliberacyjno Decyzyjnego (SDD) datuje się od 9 kwietnia 2013, kiedy to w partii Demokracja Bezpośrednia powstał pomysł utworzenia (w miejsce przewodniczącego i zarządu) gremium o nazwie Grupa Liderów. Powstał zespół zadaniowy o takiej nazwie.

Zespół Roboczy Grupa Liderów dyskutował główne postulaty powołania takiego gremium w postaci ciała statutowego, dochodząc do wniosku, iż na obecnym etapie rozwoju jest to niewskazane z uwagi na brak realizacji postulatu programowego – e-votingu. W związku z taką konkluzją ZZ Grupa Liderów rozwiązał się, a Zarząd Krajowy DB powołał 9 listopada 2013 Zespół Zadaniowy ds. E-votingu zwany dalej ZZdsEV. Bardzo szybko okazało się, że e-voting, wobec aspiracji Zespołu to stanowczo za mało, bo organizację głosowań można było wdrożyć bardzo łatwo i praktycznie od zaraz, ale co dalej?

ZZdsEV postanowił zaprojektować, a później zbudować kompleksowy system informatyczny zarządzający organizacją, gdzie e-voting będzie etapem w procesie deliberacji i realizacji podjętych uchwał. Na 29. posiedzeniach ZZdsEV zaprojektował SDD, przygotował Konkurs na jego wykonanie, który partia “DB” ogłosiła 3 marca 2015 r. Sąd Konkursowy wyłonił zwycięzcę 30 kwietnia 2015. Regulamin Konkursu przewidywał podpisanie przez “DB” umowy z wykonawcą.

15 lipca 2015 (dzień podpisania umowy o produkcję SDD). Przewodniczący “DB” nie stawił się, a także oświadczył, że partia “DB” nie podpisze umowy. Skutek – Członkowie ZZdsEV rezygnują z pracy w tym gremium, a wkrótce również z członkostwa w “DB”. Osoby zajmujące się tym projektem nie zrezygnowały z jego kontynuacji, a umowę z wykonawcą podpisał jeden z nich.

Wykonawca kontynuował produkcję, jednak wykonawstwo, zamiast umowne pół roku trwało 9 miesięcy (do 14 stycznia 2016), obfitując w liczne przerwy w dynamice rozwoju. Ostatecznie wykonawca nie wykonał wszystkich zapisów umowy, rezygnując z jej finalizacji przedmiotowej. Projektanci pozostali z niczym! Dopiero wejście na ścieżkę prawną pozwoliło odzyskać dotychczasowy dorobek – kod źródłowy SDD. Dotychczasowy harmonogram został zerwany, a kontynuacja została zainicjowana wydarzeniem na Evenea.

Zespół projektowy, zrażony rejteradą partii powołał (w nadziei wsparcia budowy) stowarzyszenie, co okazało się jeszcze większą porażką. Na skutek ewidentnie sabotujących działań osób, które dotychczas nie uczestniczyły w projekcie, a wstąpiły do władz stowarzyszenia... Krótko mówiąc – zanotowaliśmy 1 rok straty czasu.

Od 21 grudnia 2016 r. w gronie 25 Osób + kilkudziesięciu sympatyków kontynuowana jest budowa w trybie wolontariatu kilku programistów. Stowarzyszenie proSDD, na którego stronie jesteś, daje większą nadzieję na dynamiczną kontynuację.
Już 4 miesiące jego funkcjonowania pokazują, że heterarchiczna struktura i jeden wyraźny cel działania, to efektywny model wsparcia projektu.

Obecny harmonogram (aktualnymi siłami i środkami) przewiduje finalizację:

etap I – 21 grudnia 2017 r. (jednostanowiskowa wersja pilotażowa)

etap II – 21 grudnia 2019 r. (z nakładką dla rozproszonej sieci)

___linki____

Obecny stan SDD (techniczno-roboczy)

Repozytorium dla pracy współdzielonej

VIDEO: Pierwotny projekt (2013)

Prezentacja rozwoju sieci

Futurystyczna wizja docelowa (2.02.2015)

Podziękowanie dla współtwórców!

Od 9 kwietnia 2013,  w gronie 25 Osób, które do dziś wyłożyły na ten projekt ok. 20.000 zł, + kilkudziesięciu sympatyków, kontynuowana jest budowa w trybie wolontariatu kilku programistów,
z których obecnie (na finale) wydatny wkład wnosi Michał Wanat - WanWeb

Pełny wykaz osób konkretnie wspierających SDD i sympatyków.

Jeśli uważasz, że Ciebie tam zabrakło - daj znać, bo ewentualne pominięcie nie było celowe.

Jeśli chcesz należeć do grona sympatyków - też zapraszamy!

Praca programistyczna wre tutaj:
Repozytorium dla pracy współdzielonej

Koordynuje wszystko Zespół Realizacyjny ds. Wdrożenia
Menedżer projektu: Piotr Mądry e-mail, Facebook

Tu można roboczo testować SDD