Wspieram SDD

Dane osobiste

To są płatności offline

  • Wykonaj przelew dla:Stowarzyszenie proSDD
    KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy w Starachowicach
    Nr: 56 8518 0006 2001 0020 2521 0001
    Wpisz w "Tytułem": "Darowizna"
  • Potwierdzimy Ci wpływ przelewu.

Jesteśmy wdzięczni za wszelkie wpłaty, które nam prześlesz!

Chodzi o wsparcie zakończenia budowy  I etapu  do końca (2019) roku. Pieniądze (całość darowizn) przeznaczamy dla wynagrodzenia programistów. Są to zlecenia zadaniowe widoczne tutaj.

Ten system pracy nad SDD już się sprawdził i pilotażowo wdrażany w naszej organizacji. Jest też kilka zainteresowanych organizacji i osób oczekujących na wydanie go na  licencji Open Source.

Jesteśmy wdzięczni za darowizny, chociaż nie opieramy się jedynie na nich. Przede wszystkim sami wykładamy na bieżąco konieczne środki. Dzięki temu projekt przez parę lat dojrzał już porządnie.

Członkowie proSDD